Inspiratie 2019-01-30T15:22:20+00:00

Voor ik sterf, wil ik…

In een groot dorp in Friesland staan deze woorden met 3 puntjes op een lange muur van een gesloten meubelwinkel. Iedereen mag daar zijn droom of haar wens invullen. En dat wordt gedaan. Allemaal woorden die te maken hebben met relaties en andere mensen. Het gaat om liefde, geluk, voorspoed, maar ook frustratie en woede. Blijkbaar zoeken veel mensen naar geborgenheid en een evenwicht. Zou het dan toch uiteindelijk gaan om rust in hoofd en hart (Voor ik sterf, wil ik…)?

Balans

Boekhouders en accountants hebben het altijd over debiteuren, crediteuren, winst- en verliesrekening en natuurlijk over de balans. Hun cijfermatige balans is altijd in evenwicht. Daar zorgen ze wel voor. Ze doen wat cijfertjes bij de linkerkant of bij de rechterkant. Maar waar is de boekhouder voor de balans voor emoties en gevoelens? Waar is het evenwicht voor droeve en blije gedachten? Geen enkele accountant die een dergelijke jaarrekening controleert. Blijkbaar moet iedereen zelf maar zorgen voor het juiste evenwicht. Soms lukt dat, vaak is het een hele klus. Maar met een beetje hulp van een goed gesprek komt het evenwichtgevoel vroeg of laat weer terug.

Deur(en)

Als er één deur achter je dichtgaat en je blijft naar die deur kijken,
dan zie je niet de vele deuren die er vóór je open kunnen gaan.

Inspiratie

Waardoor krijgt iemand inspiratie? Dat kan door allerlei verschillende oorzaken. Maar je moet wel een ‘open mind’ hebben, er voor openstaan. Inspiratie is een ingeving, een inval, in abstracte zin een bezieling of inademing. Omdat inspiratie ongrijpbaar is, zijn er ook veel bronnen voor inspiratie. In relatie met mensen kan een gesprek een prima bron van inspiratie zijn. Maar ook een korte tekst of uitspraak kunnen inspirerend werken. Wat het oplevert? Een frisse blik, een andere invalshoek, energie; het kan voor iedereen op ieder moment weer anders zijn. Als het uiteindelijk maar helpt bij het vinden van zingeving, verder te gaan met een blik op de toekomst.