Profiel 2018-04-05T14:54:27+00:00

Carrière

Na ruim 20 jaar werken in (internationale) handel en industrie, heb ik de keus gemaakt om directeur van een Rabobank te worden. In die functie ben ik aan de weet gekomen wat het gedrag van mensen is in relatie met geld. Na 15 jaar weet ik alles van geld, maar nog niet alles over het gedrag van mensen. Dat is de reden om de daaraanvolgende 6 jaar in de sector personeel en organisatie (HRM) te werken.
En daarom zeg ik soms: Ik heb verstand van mensen, euro’s en ondernemen.

Ervaring

Naast verschillende functies heb ik een groot aantal nevenactiviteiten gehad. Zo heb ik projecten gedaan in Suriname en Bulgarije.
Meer dan 15 jaar ben ik ondernemerscoach voor de Kamer van Koophandel. Door de jaren heen heb ik tientallen ondernemers begeleid door op te treden als mentor of coach. Veel ondernemers zijn daardoor zeer succesvol geworden. Inmiddels ben ik betrokken als matchmaker en coach bij het project Ondernemer Coacht Ondernemer van VNO/NCW – MKB Noord.

Een aantal jaren ben ik jurylid geweest voor de verkiezing van de Jonge Ondernemersprijs van het Noorden. Ook door die ervaring weet ik wat nodig is om een succesvol ondernemer te zijn of te worden.

De laatste jaren richt ik mij op het houden van toezicht op organisaties. In die rol ben ik lid van een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen.

Profiel

Pragmatisch gerichte manager/ondernemer (directeur) met brede en diepe kennis van MKB, financieren en HRM. Rode draad is het ontwikkelen van mensen en organisaties, met als doel: geld verdienen.
Kennis, ervaring en netwerk in veel branches van handel, industrie en dienstverlening.

Vaak betrokken bij keuzes over strategie, organisatie aanpassingen en personele uitbreiding of reducties. Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in profit en non-profit sector.

Integer, betrokken bij organisaties en maatschappij, enthousiast, verbindend, analytisch, gestructureerd en inhoudelijk. Kan goed luisteren.

Sterk in het bespreekbaar maken van achterliggende oorzaken.

Goed in samenwerken en onafhankelijk communicatie.